Szkoła Muzyczna w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa Przychodni na Szkołę Muzyczną – I etap – stan surowy otwarty”

INWESTOR: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Zygmunta Mycielskiego
38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2016 r. – czerwiec 2016 r.
ZAKRES PRAC:
PARTER
• wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji parteru, kominów i szachtów,
• wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe,
• podbicie istniejących fundamentów,
• wykonanie zagęszczenia gruntu bez wylewania chudego betonu,
• wzmocnienie konstrukcji ( dodatkowe nadproża, belki, wieńce),
• wykonanie ścianek działowych,
• wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji,
• zagęszczenie gruntu,
• wykonanie nowych klatek schodowych

I PIĘTRO
• wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji suteren,
• wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe,
• wzmocnienie konstrukcji ( dodatkowe nadproża, belki, wieńce),
• wykonanie ścianek działowych w wersji akustycznej,
• wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji,
• wykonanie nowych klatek schodowych, schodów zewnętrznych,
• nadlanie nowej płyty stropowej w miejscach projektowanych nadwieszeń nad I piętrem

II PIETRO (NADBUDOWA)
• wykonanie ścian zewnętrznych i ścian działowych,
• wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji,
• wykonanie płyty żelbetowej nad kondygnacją II,

NADBUDÓWKA
• wykonanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem otworów instalacji wentylacyjnej,
• wykonanie stropu nad nadbudówką

DACH
• wykonanie ścianek attykowych,
• wymurowanie kominów do wysokości 50 cm od wierzchu stropu, zapewniając możliwość zamocowania projektowanych instalacji wewnątrz otworu kominowego,
• wykonanie izolacji przeciwwodnej stropów II piętra i nadbudówki wraz systemem odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku.

ROZBUDOWA
• wykonanie kolumn betonowych,
• wykonanie podkładów betonowych,
• wykonanie izolacji przeciwwodnej ław,
• wykonanie ław i ścian,
• wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych,
• wykonanie podkładów z materiałów sypkich,
• wykonanie podkładów betonowych,
OGÓLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU:
Zakres projektu obejmuje zmiany dotyczące budynku istniejącego polegające na nadbudowie
i przebudowie oraz projekt nowej części budynku oddylatowanej od budynku istniejącego stanowiący oddzielny obiekt pod względem konstrukcyjnym. Budynek istniejący jest budynkiem wolnostojący dwukondygnacyjny, z jedną kondygnacją częściowo zagłębioną poniżej terenu, o rzucie prostokąta (14,7×16,3m) z ryzalitem o wymiarach 13×4,5/5,0m. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty wykonane są, jako bezpośrednie w formie ław fundamentowych betonowych. Ściany w budynku wykonane są, jako murowane. Stropy są zróżnicowane, nad suterynami wykonane są na belkach stalowych typu Kleina nad parterem, stanowiące stropodach, wykonane są, jako gęstożebrowe typu DZ.
W ramach projektowanej nadbudowy zaprojektowano nadbudowę jednej kondygnacji
z wykorzystaniem istniejącego stropu nad parterem. Nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym płytowym, który stanowi równocześnie konstrukcje stropodachu. W ramach przebudowy zaprojektowano nowe schody żelbetowe w miejscu istniejących klatek schodowych oraz zmiany otworów okiennych w ścianach i przebudowę ścianek działowych. Konsekwencją nadbudowy budynku jest również konieczność wzmocnienia ław fundamentowych poprzez ich poszerzenie z równoczesnym ich obniżeniem ze względu na zwiększenie wysokości pomieszczeń na pierwszej kondygnacji.
Część nową budynku zaprojektowano jako obiekt 3-kondygnacyjny niepodpiwniczony, oddylatowany od budynku istniejącego. Konstrukcja budynku składa się z dwóch elementów nośnych
w formie trzonów o kształtach prostokąta w formie ścian żelbetowych ze stropami o trzech kondygnacjach oraz opartej na nich dużej sali na poziomie II piętra w formie układu dwóch stropów zamkniętych belkami-ścianami na zewnątrz. Układ konstrukcyjny sali jest rozpięty pomiędzy elementami nośnymi
i dodatkowo częściowo przewieszony.
Posadowienie nowoprojektowanej części budynku zaprojektowano ze względu na średnie warunki gruntowe na palach betonowych w formie kolumn betonowych stanowiących wzmocnienie podłoża gruntowego.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 704,62 m2
KUBATURA BRUTTO – 6083,61 m3
WYSOKOŚĆ – 11,14 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA – 22,00 m

POWIERZCHNIA:
PARTER – 324,16 m2
PIĘTRO I – 333,64 m2
PIĘTRO II – 580,47 m2
NADBUDÓWKA – 37,35 m2
SUMA m2 – 1275,62 m2

PRZEBIEG Z REALIZACJI BUDOWY

MARZEC 2016 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz