Sąd Rejonowy w Jarosławiu

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków na potrzeby Sądu Rejonowego w Jarosławiu”

INWESTOR: Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37 – 700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

TERMIN REALIZACJI: sierpień 2014 r. – marzec 2017 r.

ZAKRES PRAC:

Stan istniejący:

Zabudowę nieruchomości objętej inwestycją stanowią: budynek biurowy o powierzchni 1882,09 m2 oraz budynek garażowo – magazynowy oznaczonego na projekcie zagospodarowania nr ( 2 ) o pow. 214,37 m2. Do ściany wschodniej budynku przylega wiata na konstrukcji stalowej z wypełnieniem
z siatki. Budynek główny składa się z dwóch części oznaczonych na projekcie zagospodarowania
nr (1 i 1A) połączonych łącznikiem komunikacyjnym. Łącznik ten znajduje się w budynku „1A”

Budynek główny (frontowy – skrzydło „1”) z wejściem od ul. Czarnieckiego, pochodzi z 1935r., jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, zrealizowanym
w technologii tradycyjnej, posiadającym stropy drewniane (za wyjątkiem stropu nad piwnicą – strop odcinkowy, ceramiczny na belkach stalowych i we fragmencie nad parterem – strop wylewany),
z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym blachą.

Drugie skrzydło („1A”) dobudowane zostało w 1973 r., jako budynek czterokondygnacyjny, połączony łącznikiem z częścią „1” (łącznik zapewnia wspólną komunikację), posiadający wejście od strony parkingu, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej, ze stropodachem krytym papą.

Budynek w części 1 i 1A wyposażony jest w następujące instalacje:

  • elektryczną (wymienioną w 1997 roku),
  • centralnego ogrzewania,
  • gazową (tylko w części 1),
  • wodno – kanalizacyjną,
  • telefoniczną

Budynek garażowo – magazynowy nr (2) o pow. 214,37 m2 jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii rygiel – słup oraz tradycyjnej, z dachem z płyt panwiowych, krytym papą. Fragment budynku od strony zachodniej przy ogrodzeniu ma dach
o konstrukcji drewnianej krytej blachą.

Budynki są w średnim stanie technicznym, od wielu lat nie były remontowane, a od 2009 roku –
w związku z ich zwolnieniem przez Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu – nie są użytkowane.

Planowany zakres inwestycji:

Budynki biurowe (1, 1A )

W budynkach istniejących przewiduje się całkowitą przebudowę i remont pomieszczeń
z dostosowaniem do obowiązujących standardów i przewidywanego układu funkcjonalnego dla sądu. W budynkach zaprojektowano wymianę kompleksową wszystkich instalacji wewnętrznych.
W budynku „1” przewidziano przebudowę wejścia głównego z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych /budowa platformy dla osób niepełnosprawnych/. Generalnie na parterze od strony ul. Czarneckiego bud. ”1”’ będą się znajdować pomieszczenia obsługi interesantów, szatnia, pokój „błękitny”, czytelnia, pomieszczenia sanitarne i techniczne. W drugiej części budynku oznaczonego jako „1A” przewidziano salę rozpraw, pomieszczenia do oczekiwania oraz pomieszczenia dla osób doprowadzonych na rozprawę, pomieszczenia dla służby konwojowej
z zapleczem socjalnym. Na I piętrze w części bud. „1” i „1A” umieszczono wydziały sądowe (od strony ul. Czarnieckiego) oraz sale rozpraw od strony dziedzińca. Na II piętrze ponownie od strony
ul. Czarneckiego kolejne wydziały a od strony dziedzińca sale rozpraw również z zapleczem sanitarnym. Na III piętrze bud. „1A” umieszczono pokoje biurowe sędziów. Za budynkiem „1A” zaprojektowano dobudowę 4 kondygnacyjną z klatka dla sędziów. Dobudowa została połączona łącznikiem z częścią budynku obecnie funkcjonującego. Przy dobudowanej kładce od strony funkcjonującego budynku sądu dobudowano również windę dla osób niepełnosprawnych.
Taką windę przewidziano również we wnęce między bud. „1” i „1A” oraz w strefie wejściowej
z możliwością dostania się na poziom parteru. Budynek można uznać jako obiekt w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Taka ilość wind wynika z bardzo zróżnicowanych poziomów w obiektach, które muszą być połączone komunikacyjnie i dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ze względów komunikacyjnych powiększono łącznik pomiędzy budynkami „1”
i „1A” od strony południowej.

W części podpiwniczonej przewidziano pomieszczenia magazynowe gospodarcze, kotłownie gazową.

Dach łącznie z obróbkami, rynnami, kominami, rurami spustowymi budynku nr „1” i „1A” przewiduje się do kapitalnego remontu i wymiany zwłaszcza w części nr „1” z całkowitym nowym pokryciem wykonanym z blachy w układzie na rąbek oraz z wymianą krokwi. W części nr „1A” przewiduje się wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz docieplenie stropodachu.

Przewiduje się również docieplenie budynków.

Budynek garażowo – gospodarczy nr ( 2 )

Przewiduje się całkowitą przebudowę i remont pomieszczeń, wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian i stropodachu. W budynku zaprojektowano windę umożliwiająca komunikację z obecnie użytkowanym budynkiem sądu.

W budynku przewidziano zlokalizowanie dużego archiwum z wejściem od strony wewnętrznej komunikacji oraz pomieszczenia dla sprzątaczek, konserwatora, węzeł sanitarny oraz komunikację poziomą z możliwością dostania się do windy. Przewiduje się również wyburzenie fragmentu budynku przylegającego do stacji Trafo i murowanego ogrodzenia, oraz demontaż wiaty.

Ogrodzenie projektowane

Przewiduje się lokalizacje nowego ogrodzenia w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania. Nowe ogrodzenie o wysokości 1,8m zaprojektowano z przęseł o konstrukcji stalowej na podmurówce wysokości 30cm i szerokości 25cm. Pod ogrodzenie należy wykonać fundament lany szerokości 25 cm i wysokości 30 cm z betonu C-16/20 (B20) , stal A-IIIN i A-O. Szczegółowy opis w projekcie wykonawczym ogrodzenia.

Dane ogólne:

Powierzchnia całkowita budynku „1” – 1417,90 m2
Powierzchnia całkowita budynku „1A” – 1340,47 m2
Powierzchnia całkowita budynku „2” – 241,66 m2
Powierzchnia całkowita dobudowy „3” – 82,72 m2
Powierzchnia całkowita łącznika „3a” – 66,97 m2
Razem powierzchnia całkowita budynków – 3340,49 m2

Powierzchnia użytkowa budynku „1” – 717,31 m2
Powierzchnia użytkowa budynku „1A” – 1041,49 m2
Powierzchnia użytkowa budynku „2” – 203,44 m2
Powierzchnia użytkowa dobudowy „3” – 220,56 m2
Powierzchnia użytkowa łącznika „3a” – 29,29 m2
Razem powierzchnia użytkowa budynków – 2212,09 m2

Powierzchnia zabudowy budynku „1” – 323,06 m2
Powierzchnia zabudowy budynku „1A” – 336,87 m2
Powierzchnia zabudowy budynku „2” – 241,66 m2
Powierzchnia zabudowy dobudowy „3” – 70,68 m2
Powierzchnia zabudowy łącznika „3a” – 22,93 m2
Razem powierzchnia zabudowy – 995,20 m2

Kubatura budynku „1” – 5416,35 m3
Kubatura budynku „1A” – 4371,68 m3
Kubatura budynku „2” – 853,06 m3
Kubatura dobudowy „3” – 957,71 m3
Kubatura łącznika „3a” – 181,71 m3
Razem kubatura budynków – 11780,51 m3

Długość budynku „1” – 24,98 m
Szerokość budynku „1” – 13,24 m
Wysokość budynku „1” – do wierzchu kalenicy ok. 15,70 m
Ilość kondygnacji budynku „1” – 3+piwnica + poddasze nieużytkowe
Ilość klatek schodowych w budynku „1” – 1

Długość budynku „1A” – 29,57 m
Szerokość budynku „1A” – 13,39 m
Wysokość budynku „1A” – do stropodachu ok. 13,15 m bez attyki, z attyką 13,60m
Ilość kondygnacji budynku „1a” – 4
Ilość klatek schodowych w budynku „1A” – 1

Długość budynku „2” – 33,61 m
Szerokość budynku „2” – 9,00 m
Wysokość budynku „2” – do stropodachu ok. 4,15m
Ilość kondygnacji budynku „2” – 1
Ilość klatek schodowych w budynku „2” – brak klatek schodowych

Długość dobudowy „3” – 6,205 m
Szerokość dobudowy „3” – 11,39 m
Wysokość dobudowy „3” – 13,55 m
Ilość kondygnacji dobudowy „3” – 4
Ilość klatek schodowych w dobudowie „3” – 1

Długość łącznika „3a” – 18,95 m
Szerokość łącznika „3a” – 2,28 m
Wysokość łącznika „3a” – 6,925 m
Ilość kondygnacji łącznika „3a” – 1
Ilość klatek schodowych w łączniku „3a” – 0

 

MARZEC 2016 R.

Dodaj komentarz