Podkarpackie Centrum Onkologii – rozbudowa

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych p.n.: Rozbudowa istniejącego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii o nowe bunkry naświetleń: Nr 3 i Nr 4, zmiana lokalizacji zbiornika tlenu ciekłego wraz z parownicą oraz budowa stacji transformatorowej, działka nr 1033/8, 1040, obr 207 w Rzeszowie, przy ul. Szopena 2 – Etap I.

_MG_8852 _MG_8867 _MG_9291_