Budynek „Czarna Sień” – rewitalizacja i adaptacja poddasza na cele muzealno – wystawiennicze

Inwestor: Gmina Strzyżów ul. Przecławczyka 15.
Okres realizacji: 15 października 2013.

Do wykonania znajdowały się następujące elementy:

a) Dostosowanie poddasza do wymogów przepisów p.poż,

b) Dostosowanie niezbędnej części parteru do wymogów przepisów p.poż

c) Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej w pomieszczeniach budynku Czarna Sień

d) Wyposażenie sanitariatów w pomieszczeniach budynku Czarna Sień

e) Wyposażenie Filii Muzeum Czarna Sień