Rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Przebudowa i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii o bunkry naświetleń Nr 3 i Nr 4 wraz z przyłączami i przebudową kabla energetycznego – etap II, na działce nr 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul Szopena" INWESTOR: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów TERMIN REALIZACJI:  maj 2018 r. –...
Więcej..

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

02.-SzS
KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie" INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów TERMIN REALIZACJI: maj 2018 r. – luty 2020 r. ZAKRES PRAC: Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i nadbudowy budynku A, B i C Szpitala powiatowego w S...
Więcej..

Rewitalizacja oficyny dworskiej w Wiśniowej

01
KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej" INWESTOR: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, ul. Przecławczyka 15, 38–100 Strzyżów, TERMIN REALIZACJI: marzec 2018 r. – sierpień 2018 r. ZAKRES PRAC: Roboty budowlane polegające na przebudowie (remoncie zachowawczym) budynku ofic...
Więcej..

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Stalowej Woli

22
KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli" INWESTOR: Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1A, 37-450 Stalowa Wola TERMIN REALIZACJI: maj 2017 r. – październik 2018 r. ZAKRES PRAC: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych (z antresolą na najw...
Więcej..