Budynek biurowy w Hucie Stalowa Wola S.A

NAZWA BUDOWY: „Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych budynku biurowego Z-5, parter i I piętro oraz sanitariaty na parterze, I i II piętrze”

INWESTOR: Huta Stalowa Wola S.A., 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1

TERMIN REALIZACJI: luty – sierpień 2015 r.

ZAKRES PRAC: wszelkie niezbędne wyburzenia, wykucia i przekucia, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej i ścian działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej grubości ok. 16 cm, wykończonych obustronnie płytami g/k, modernizację ścian, modernizację posadzki, wymianę instalacji elektrycznych, demontaż sufitów, demontaż stolarki wewnętrznej, dobudowa nowych elementów architektury.

Łączna powierzchnia: 1658, 7 m2

 

Dodaj komentarz