Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Grabskiego w Rzeszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Etap IV inwestycji – budynki mieszkalne wielorodzinne wraz
z parkingiem” przy ul. Grabskiego w Rzeszowie

INWESTOR: Deweloper APKLAN Piotr Kawalec
35-065 Rzeszów, ul. Kreczmera 4

TERMIN REALIZACJI: marzec 2015 r. – maj/czerwiec 2016 r.

ZAKRES PRAC:
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr : 463/2, 464/1, 465/4, 466/2, 468, 469 obr. 211 położonych przy ulicy Grabskiego w Rzeszowie.
Teren lokalizacji graniczy z terenami o podobnym przeznaczeniu.
Projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym oraz parking dla samochodów osobowych. Będzie to obiekt 4 kondygnacyjny. Dach budynku wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych – 30 stopni. Na działce projektuje się również ciągi piesze oraz zjazd do parkingu podziemnego, jak również zieleń niską urządzoną, oraz miejsca parkingowe zlokalizowane wzdłuż drogi dojazdowej oraz na zorganizowanych parkingach wokół budynku (działka przy Wisłoku).
Teren lokalizacji jest częściowo płaski i uzbrojony w sieci przebiegające przez przedmiotowe działki.

Dane ogólne:
Powierzchnia zabudowy budynku A – 420,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku B – 437,88 m2
Powierzchnia całkowita budynku A – 1680,00 m2
Powierzchnia całkowita budynku B – 1751,52 m2
Powierzchnia całkowita budynku A+B+GARAŻ – 4690,32 m3
Powierzchnia użytkowa – 3934,77 m2
Kubatura projektowanego budynku – 45756,00 m3
Wysokość maksymalna – 16,14 m
Liczba lokali mieszkalnych w budynku A – 32 szt.
Liczba lokali mieszkalnych w budynku B – 32 szt.
Liczba lokali mieszkalnych w budynku A+B – 64 szt.
Powierzchnia mieszkań w budynku A – 1118,80 m2
Powierzchnia mieszkań w budynku B – 1169,71 m2
Powierzchnia mieszkań łącznie – 2288,51 m2
Powierzchnia garażu – 1164,46 m2
Liczba miejsc postojowych w garażu – 39 szt.
Liczba miejsc postojowych na terenie działki – 35 szt.

PRZEBIEG Z REALIZACJI BUDOWY

WRZESIEŃ 2015 R.

MARZEC 2016 R.

 

 

Dodaj komentarz